Mājas lapa ir izveidota, lai atspoguļotu “Jūras telpiskā plānojuma Latvijas teritoriālajiem un ekskluzīvi ekonomiskās zonas ūdeņiem” izstrādes gaitu un sagatavotos dokumentus. Jūras telpisko plānojumu izstrādā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 29.februārim.

Kāpēc jūras telpa ir jāplāno?

  • Lai ilgtspējīgi un racionāli izmantotu jūru telpu un resursus, neradot neatgriezeniskus kaitējumus videi un jūras ekosistēmai.
  • Lai saskaņotu dažādu nozaru un jūras telpas lietotāju intereses.
  • Lai rastu risinājumus, kas vairo plašākas sabiedrības kopējos ieguvumus.
  • Lai vēlamo attīstību pielāgotu konkrētās vietas un reģiona specifiskajiem apstākļiem.

Izveidota animācijas filmiņa, kas skaidro, kāpēc nepieciešams jūras telpiskais plānojums un kā notiek tā izstrāde.