Normatīvie akti

Jūras telpiskā plānojuma izstrādi nosaka divi normatīvie akti:

1. Teritorijas attīstības plānošanas likums (stājies spēkā 2011. gada 1. decembrī)
2. Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumi Nr.740 „Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība”

Vides pārskata izstrādi nosaka divi normatīvie akti:

1. Likums par Par ietekmes uz vidi novērtējumu (likums Saeimā pieņemts 1998.gada 14.oktobrī)
2. Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumi Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”.

 

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s