Scenāriji

Materiāls diskusijām par iespējamajiem jūras telpas attīstības virzieniem

Jūras telpas izmantošanas scenāriji ir izstrādāti, lai identificētu iespējamos jūras telpas attīstības variantus (alternatīvas), veiktu to stratēģisku izvērtēšanu un tā rezultātā nonāktu pie optimālā, dažādām ieinteresētajām pusēm un sabiedrībai pieņemamākā jūras atļautās izmantošanas risinājuma. Scenāriju veidošanas metode tiek izmantota stratēģiskā plānošanā un lēmumu pieņemšanā, kad iespējamā telpas izmantošana ir atkarīga no dažādām un bieži vien savstarpēji konfliktējošām interesēm un nozaru definētajām prioritātēm, kā tas ir Latvijas Republikas jurisdikcijā esošajā Baltijas jūras daļā. Scenāriji nav prognozes vai pareģojumi, bet gan alternatīvi apraksti (stāsti, projekcijas, attēli) par to, kā nākotnes situācija varētu notikt, izvērtējot dažādus attīstības ietekmējošos faktorus.

Atkarībā no tā, kā attīstības gaitu noteicošie faktori mainās saistībā ar politikas un sabiedrības izvēlēm (prioritātēm), ir identificēti četri prioritāšu ziņā atšķirīgi (radikāli) attīstības scenāriji:

Scenāriju detalizēts apraksts pieejams šeit: scenāriju apraksts.

JTP strategiskie scenāriji

Scenāriju turpmākā izstrāde un vērtēšana notiks reģionālo diskusiju sanāksmju laikā, kas tiks organizētas 2015. gada jūlijā. Pēc tam tie tiks vēlreiz izvērtēti un precizēti, lai izstrādātu optimālo, dažādām ieinteresētajām pusēm un sabiedrībai pieņemamāko jūras atļautās izmantošanas risinājumu.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s