JTP pilveidotā 1. redakcija

Jūras telpiskais plānojums Latvijas Republikas teritoriālajiem un Ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņiem:

Jūras telpiskais plānojums: Kopsavilkums

Paskaidrojuma raksts un pielikumi

Stratēģiskā daļa

Jūras atļautā izmantošana un pielikumi

Grafiskā daļa 

Vides pārskats