Grafiskā daļa

Esošā situācija_Rīgas līcis

Esošā situācija_Baltijas jūra

Atļautā_izmantošana_Rīgas līcis

Atļautā_izmantošana_Baltijas jūra

Visas kartes vienkopus pieejamas šeit