Jūras atļautā izmantošana

Jūras atļautās izmantošanas pamatojums un apraksts ietver šādas sadaļas:

  • Jūras telpas izmantošanas scenārijus, to aprakstus un novērtējumu;
  • Jūras atļautās izmantošanas noteikšanas kritērijus;
  • Jūras telpas atļautās izmantošanas kategorijas;
  • Atļautās izmantošanas risinājumu sociālekonomiskās ietekmes novērtējumu;
  • Plānojuma telpas izmantošanas pārrobežu konteksta novērtējumu.

Jūras atļautās izmantošanas pamatojums un apraksts, pilnveidota 1. redakcija

Jūras atļautās izmantošanas pamatojuma un apraksta PIELIKUMI