Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta uzdevums ir sniegt jūras izmantošanas esošās situācijas un tendenču izvērtējumu. Šajā daļā tiek raksturota jūras ūdeņu un vides stāvoklis, sniegts pārskats par jūras dabas un kultūrvēsturiskajiem resursiem. Paskaidrojuma raksts ietver pārskatu par jūras izmantošanu, ņemot vērā vides, sociālos, ekonomiskos un valsts drošības aspektus.

Paskaidrojuma raksts, pilnveidota 1. redakcija

Paskaidrojuma raksta PIELIKUMI