Stratēģiskā daļa

Stratēģiskās daļas pamatu veido jūras izmantošanas ilgtermiņa attīstības redzējums – vēlamā situācija uz 2030. gadu. Saskaņā ar redzējumu ir noteiktas prioritātes, mērķi un uzdevumi, kā arī izstrādātas jūras telpas attīstības vadlīnijas.

Stratēģiskā daļa, pilnveidota 1. redakcija