Kontakti

Jūras telpiskā plānojuma projektu un Vides pārskata projektu izstrādā biedrība “Baltijas Vides Forums”, plāna vadītāja – Kristīna Veidemane

Baltijas Vides Forums
Antonijas iela 3-8, Rīga, LV-1010
Tel. 6735 7555
E-pasts: jurasplanojums@gmail.com

Esam arī Twitter:  https://twitter.com/jurasplanojums