Par mums

VARAM logo

Jūras telpiskā plānojuma (JTP) projekta un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma (Vides pārskata) projekta pasūtītājs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 

BEF_LV_logoJTP projekta un Vides pārskata projekta izstrādi vada biedrība “Baltijas Vides Forums”.

 

Jūras telpiskā plānojuma projekta izstrādē ir iesaisītas šādas organizācijas:

LHEI Latvijas Hidroekoloģijas institūts

 

LJA_LOGO_2 Latvijas Jūras administrācija

 

Corpi CORPI – Piekrastes pētniecības un plānošanas institūts Lietuvā

 

logo  Hendrikson&Ko – Vides, plānošanas un konsultācijas uzņēmums Igaunijā

EEA_Grants Jūras telpiskā plānojuma projekta un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma  projektu izstrādi finansē: