Sabiedriskā apspriešana

Paziņojums par Jūras telpiskā plānojuma Latvijas teritoriālajiem un ekskluzīvi ekonomiskās zonas ūdeņiem 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumiem Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” nodod publiskajai apspriešanai “Jūras telpiskā plānojuma Latvijas teritoriālajiem un ekskluzīvi ekonomiskās zonas ūdeņiem” 1.redakciju un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskata projektu.

Jūras telpiskā plānojuma izstrādātājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Peldu iela 25, LV-1494, Rīga, tālrunis 66016733, http://www.varam.gov.lv sadarbībā ar biedrību “Baltijas Vides Forums”, Antonijas iela 3-8, Rīga, LV-1010, tālrunis 67357555, http://www.bef.lv.

Jūras telpiskais plānojums ir nacionāla līmeņa ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments līdz 2030. gadam, kas tiek izstrādāts saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu un 2012. gada 30. oktobra MK noteikumiem Nr. 740. “Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība”.  Jūras telpiskajā plānojumā ir noteikta jūras izmantošana, ņemot vērā funkcionāli ar jūru saistīto sauszemes daļu. Plānošanas dokumenta īstenošana ietekmēs Latvijas teritoriālos un ekskluzīvi ekonomiskās zonas ūdeņus, kā arī ar to funkcionāli saistīto Latvijas piekrastes daļu.

Jūras telpiskā plānojuma 1.redakcija un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notika no 2015. gada 18.decembra līdz 2016.gada 31.janvārim.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes:

  • Ventspilī: 2016. gada gada 14. janvārī plkst.14:00 Ventspils Kultūras centrā (Kuldīgas iela 18): sanāksmes protokols
  • Liepājā: 2016. gada 15. janvārī plkst. 11:00 Liepājas pilsētas domē (Rožu iela 6): sanāksmes protokols
  • Saulkrastos: 2016. gada 21. janvārī plkst. 11:00 Saulkrastu novada domē (Raiņa iela 8): sanāksmes protokols
  • Rīgā: 2016. gada 22. janvārī plkst. 14:00 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (Peldu iela 25): sanāksmes protokols

 

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s