Pārrobežu sadarbība

Latvijai ir jūras robeža ar Lietuvu, Zviedriju un Igauniju, ar kurām Latvijas JTP izstrādes laikā tiks nodrošināta pārrobežu sadarbība un konsultācijas. Pārrobežu sadarbību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.740 par Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtību. Noteikumu 5. punkts nosaka, ka, izstrādājot JTP, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, ņemot vērā Latvijas Republikas starptautiskās saistības, sadarbojas ar valstīm, ar kurām Latvijai ir kopīga jūras robeža, informējot par jūras plānojuma izstrādes uzsākšanu un publiskās apspriešanas pasākumiem.

Tā kā īstenojot JTP, iespējams, ka būs būtiska pārrobežu ietekme, tad pārrobežu konsultācijas arī tiek organizētas saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2001/42/EK un Latvijas MK noteikumiem Nr. 157 par Kārtību, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums.

2015.gada 14.jūlijā (Klaipēdā) un 22.jūlijā (Pērnavā) notika Latvijas JTP izstrādātāju organizēti semināri Lietuvas un Igaunijas ieinteresēto pušu un mērķu grupu pārstāvjiem. Semināru laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar JTP izstrādes gaitu, esošās jūras izmantošanas situācijas un tendenču raksturojumu, kā arī pārrunāti iespējamie jūras telpas attīstības scenāriji.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s